JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NIN GÖREVİ

Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren, silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.

JANDARMANIN SORUMLULUK ALANI

Jandarma'nın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; polis görev sahası dışı olup, bu alanlar İl ve İlçe belediye sınırları dışında kalan yerler ile polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Jandarma bu yerlerde; emniyet ve asayişin sağlanmasından sorumludur.

Jandarmanın sorumluluk alanı Türkiye yüzölçümünün % 92'sini kapsamaktadır.

GÖREVLERİ

2803 Sayılı 'Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu' gereğince Jandarmanın Görevleri; Mülki, Adli, Askeri ve Diğer Görevler olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır.

Mülki Görevleri:

Genelde emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak için suç işlenmesini önleyici faaliyetleri kapsar. Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ceza infaz kurum ve tutukevlerinin dış koruması görevleri de bu kapsamdadır.

Adli Görevleri:

Suçların işlenmesini müteakip suç ve suçluların ortaya çıkarılması, yakalanması ve suç delilleri ile birlikte adli makamlara intikal ettirilmesidir.

Askeri Görevleri:

Askeri kanun ve nizamların gereği olan görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri kapsar.

Diğer Görevler:

Mülki, Adli ve Askeri Görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı hükümet kararlarıyla verilen görevlerdir.İLETİŞİM

KUMRU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI

ADRES

Samur Mahallesi Tekkiraz Caddesi Karakol Sokak Nu : 1

Kumru / ORDU

TELEFON NUMARASI

0 452 641 25 54

BELGEGEÇER NUMARASI

0 452 641 25 54